Redovisningshuset

Historia

Redovisningshuset i Hudiksvall AB är
en fullservicebyrå med 6 anställda
med lång och bred erfarenhet inom
olika yrkesbranscher. Byråns verk-
samhet startade i början av 1980-
talet. Sedan 1:a oktober 2012 ägs
och drivs byrån av Stefan Sahlin som
tidigare bland annat har arbetat som
godkänd revisor. Våra kunder kom-
mer från stora delar av Sverige men
företrädesvis från Hälsingland och
Stockholmsområdet. Kunderna är
representerade i de flesta branscher
och är allt från enmansföretag till
bolag med 50 anställda.
Redovisningshuset har idag en om-
sättning på ca 7 miljoner kronor per
år med över 800 kunder. Vår affärsidé
är att erbjuda kvalificerade redo-
visningstjänster, lönetjänster,
företagsekonomisk rådgivning samt
skatterådgivning.

Redovisningshuset i Hudiksvall AB är medlemmar i SRF; Sveriges
Redovisningskonsulters Förbund vilken är den ledande branschorganisationen
för redovisnings- och ekonomikonsulter i Sverige. Det betyder att vi följer
Svensk Redovisningsstandard (Reko) och att vi genomgår regelbunden
kvalitetssäkring. Medlemskapet garanterar att vi ständigt kompetensutvecklas
och hänger med i den snabba utvecklingen samt håller oss uppdaterade inom
redovisning och beskattning. Naturligtvis har vi tystnadsplikt och följer
förbundets etiska regler. För att veta mer om SRF hänvisar vi till hemsidan
www.srfkonsult.se

Sundsesplanaden 2
824 30 Hudiksvall
tel. 0650 - 996 30

hudiksvall@redohuset.se

MADE BY ohappa