Tjänster

Bas

Med baspaketet vänder vi oss till Dig som driver ett mindre företag och sköter redovisningen och den löpande administrationen själv. Din trygghet är vår ledstjärna varför vi finns tillgängliga med råd och stöd i olika frågeställningar löpande under året. När det är dags för bokslut och deklaration träffas vi och går igenom den ekonomiska utvecklingen och här finns även utrymme för att diskutera företagets framtid. Självklart ingår skatteplanering.

Plus

Med pluspaketet har vi en mer kontinuerlig uppföljning av Din verksamhet. Vi upprättar den löpande redovisningen och även skattedeklarationen varje månad. Resultatuppföljning och genomgång av den finansiella ställningen sker regelbundet såväl som upprättande av skatteprognoser.

All inclusive

All inclusive passar alla företagare som outsourcar en större del av ekonomiadministrationen till oss. Vi sköter allt från bokföring, fakturering, betalning av leverantörer, bevakning av kundinbetalningar, löneadministration till bokslut och deklaration. Denna tjänst passar alla företag som väljer att fokusera på den egna verksamheten och vill kostnadseffektivisera administrationen för att få mer tid över till annat än pappersarbete. Eller kanske till mer fritid!
Du kan också välja att enbart lägga ut en viss del av administrationen på oss. Den här tjänsten passar även företagare som inte vill ha egna datorer/kontorsmaskiner och program.

Sundsesplanaden 2
824 30 Hudiksvall
tel. 0650 - 996 30

hudiksvall@redohuset.se

MADE BY ohappa